Eğitim Dünyası

Bir meslekte ilerleme, ister kariyer gelişimi, isterse uzmanlaşma olsun, emek isteyen, zahmetli bir süreçtir. Geçmişte, birlikte çalıştığımız, bir bakıma kendilerinden “el aldığımız” kişilerin varlığı kadar, nasıl insanlar oldukları da önemliydi. 1990’lardan sonra hızla ülkemizde de hızla yayılan fast food kültürü, hayatımızın bütün alanlarını etkiledi. Fast food kültüründe hızlı, standart ve ucuz beslenme vardır.

Fast food kültürünün eğitim dünyasındaki karşılığı kişisel gelişim eğitimlerinin ortaya çıkışıyla gerçekleşti. Kişiyi, çıraklık kalfalık ustalık sürecinin zahmetinden kurtarıp hızlı bir gelişim vaat eden kişisel gelişim eğitimleri, insanı ustalardan uzaklaştırdı. İçinde bulunduğumuz dünyayı kavramamız, büyük ölçüde bu insanlık birikimiyle kurabildiğimiz ilişkiye bağlıdır.

Kişinin kendi emeğini de ortaya koymadan insana dair sahici bilgiye ulaşması mümkün değildir. SiyahKare Eğitim, çıraklık, kalfalık ve ustalığın öneminin bilincinde olup,  şirketlerin ve bireylerin kültürlerine, yeteneklerine uygun, gelişimi hedefleyen eğitimler düzenlemektedir.