Yöneticiler ve Çalışanlar İçin Çatışma Çözme

  Hedef Kitle: Kurumdaki çatışmaları anlamak ve yönetmek için gerekli teknikleri edinmek isteyen herkes.

  Süre: 1 Gün (09:00 – 16:00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Örgütsel yapıların karmaşıklaşmasının bir sonucu olarak, bireyler ve gruplar arası çatışmalar pek çok kurum için çalışanların en çok zamanını alan hususların başında gelmektedir. Bu eğitim programında, çalışanlara, çatışmaların kaynaklanma nedenlerine göre nasıl ele alınacağı konusunda bir bakış açısı kazandırılması ve gruplar arası çatışmaların çözümlenebilmesi için yapılanmış tekniklerle tanıştırılmaları konusunda beceri geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcıların;

  • Çatışma kaynaklarını tanımlayabilecek,
  • Çatışmaların arkasındaki duygusal nedenleri analiz edebilecek ve çatışma kaynaklarını çözümleme konusunda uygun stratejileri kullanabilecek,
  • Kendi ve çevrelerindeki kişilerin duygularını kontrol etme tekniklerini uygulayabilecek,
  • Problem yaratan kişilerden kişilerarası becerileri etkin kullanarak daha olumlu yaklaşım ve bağlılık sağlayabileceklerdir.

  Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

  Eğitim Yöntemi:

  • İnteraktif bilgi paylaşımı,
  • Çatışma çözmede bireysel tarzımızı ölçen testler,
  • Oyunlar ve değerlendirmeleri.
  • Video sunumu üzerine tartışmalar.

  İçerik:

  • Çatışma yönetimi nedir?
   • Neden çatışma yönetimine ihtiyaç duyarız?
   • Karşı taraf kavramı
  • Tarafların analizi
   • Güdüler
   • İkna
  • Çatışma yönetiminde kozlar
   • Bilgi
   • Güç
   • Zaman
  • Çatışma yönetimi tarzları, ‘Thomas Kilmann İhtilaf Modeli’
  • Ne pahasına olursa olsun kazanma, Kaçak oynayanlar, İtaatkarlar, Uzlaşmacılar, İşbirliği yapanlar
  • Kendini tanı
   • Aslan, Sonuca Ulaşma İnsanı
   • Tavus, Yenilik ve Değişim İnsanı
   • Yunus, İlişki ve İlgi İnsanı
   • Baykuş, Yöntem İnsanı
  • Çatışma yönetiminin adımları