İş Yaşamında İletişim Becerileri – 06.06.2020

  Katılımcı Profili

  İşi ve pozisyonu gereği çok farklı durumlarda diğer kişilerle etkin iletişim kurmak zorunda olan herkes.

  Süre: 1 gün – 09:00 – 16:00 saatleri arası

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 20 kişi

  Eğitimin Amacı

  Eğitimin Amacı: İşyerinde anlamaya ve anlaşmaya dayalı bir iletişim zeminine sahip olabilmek için, iletişimde anahtar rolü oynayan beceriler konusunda yetkin bir düzey kazandırmaktır.

  Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

  Eğitimin İçerikleri

  İçerikler: 

  1. İletişim,
  2. Mesajın anlamı,
  3. Kabul etme,
  4. Reddetme umursamama,
  5. Sağlıklı geri bildirim
  6. Ben mesajı
  7. Dinlemek,
  8. Dinlemede zihinsel engeller,
  9. İyi bir dinleyici olmak için on ilke,
  10. Aktif dinleme,
  11. Etkili bir iletişim sürecini etkileyen faktörler,
  12. Daha kaliteli bir iletişim için,
  13. Kaliteli iletişimi olumsuz etkileyen faktörler,
  14. Güvenilir ifade ve duruş,
  15. Etkin ifade,
  16. Olumlu beden dili özellikleri,
  17. İletişimde anlayış ve uslup,
  18. Kurumsal iletişim,
  19. Kurum içi iletişim,
  20. Kurumsal iletişimde planlama,
  21. Kurumlarda iletişim engelleri,
  22. Kurumlarda savunucu iletişim,
  23. Kurum içi iletişimin önündeki engeller,
  24. Kazanan kurum içi iletişim,
  25. Kurumsal iletişimi geliştirmek,
  26. Kazanan kurum içi iletişimle ihtilafların çözümü,

  Hedefler ve Eğitim Yöntemi

  Hedefler:

  Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • İletişimin anlamını tanımlayabilecek,
  • Kendi davranış profillerini ve bunun diğerleri ile olan etkileşimini analiz edebilecek,
  • Olumlu ilişkilere engel olan davranışları tanımlayacak,
  • Her seviyede çalışanlarla farklı durumlarda etkili iletişim sağlayabilecek,
  • Çevrelerinde saygı ve güven uyandırabilecek,
  • İşyerinde zor durumlarla ve olası çatışmalarla başa çıkabileceklerdir.

  Eğitim Yöntemi:

  1. Tartışma ve değerlendirmeler
  2. Profil analizi
  3. Kişilik anketleri
  4. Grup çalışmaları ve analizler
  5. Bireysel ve grup egzersizleri
  6. Oyunlar ve değerlendirmeler

  Sertifika ve Eğitim Kayıt

  Sertifika :

  Siyah Kare Eğitim ve Danışmanlık düzenlediği genel katılıma açık eğitimleri Gedik Üniversitesi ile iş birliği içerisinde düzenlemektedir.

  Eğitim sonunda katılımcılara Gedik Üniversitesi onaylı sertifika verilecektir.

  Eğitim Kayıt : 

  Bu eğitime kayıt olmak istiyorsanız info@siyahkare.com.tr ya da bunal@siyahkare.com.tr mail adresine katılmak istediğiniz eğitimin adını yazarak başvurabilirsiniz.