İş Yaşamında İletişim Becerileri

  Hedef Kitle: İşi ve pozisyonu gereği çok farklı durumlarda diğer kişilerle etkin iletişim kurmak zorunda olan herkes.

  Süre: 2 Gün ( 09: 00-16: 00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  İşyerinde anlamaya ve anlaşmaya dayalı bir iletişim zeminine sahip olabilmek için, iletişimde anahtar rolü oynayan beceriler konusunda yetkin bir düzey kazandırmaktır.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • İletişimin anlamını tanımlayabilecek,
  • Kendi davranış profillerini ve bunun diğerleri ile olan etkileşimini analiz edebilecek,
  • Olumlu ilişkilere engel olan davranışları tanımlayacak,
  • Her seviyede çalışanlarla farklı durumlarda etkili iletişim sağlayabilecek,
  • Çevrelerinde saygı ve güven uyandırabilecek,
  • İşyerinde zor durumlarla ve olası çatışmalarla başa çıkabileceklerdir.

  Eğitim Yöntemi:

  • Tartışma ve değerlendirmeler
  • Profil analizi
  • Kişilik anketleri
  • Grup çalışmaları ve analizler
  • Bireysel ve grup egzersizleri
  • Oyunlar ve değerlendirmeler

   İçerik:

  • İletişim,
  • Mesajın anlamı,
  • Kabul etme,
  • Reddetme umursamama,
  • Sağlıklı geri bildirim
  • Ben mesajı
  • Dinlemek,
  • Dinlemede zihinsel engeller,
  • İyi bir dinleyici olmak için on ilke,
  • Aktif dinleme,
  • Etkili bir iletişim sürecini etkileyen faktörler,
  • Daha kaliteli bir iletişim için,
  • Kaliteli iletişimi olumsuz etkileyen faktörler,
  • Güvenilir ifade ve duruş,
  • Etkin ifade,
  • Olumlu beden dili özellikleri,
  • İletişimde anlayış ve üslup,
  • Kurumsal iletişim,
  • Kurum içi iletişim,
  • Kurumsal iletişimde planlama,
  • Kurumlarda iletişim engelleri,
  • Kurumlarda savunucu iletişim,
  • Kurum içi iletişimin önündeki engeller,
  • Kazanan kurum içi iletişim,
  • Kurumsal iletişimi geliştirmek,
  • Kazanan kurum içi iletişimle ihtilafların çözümü,