Kişisel Kalite

  Hedef Kitle: Günümüzün rekabet ortamında rekabetle baş edebilmek için bireysel kalite ve profesyonellik düzeyi ön plana çıkmaktadır. Bireysel kalite, örgütsel kaliteyi oluşturmaktadır. Kalitenin artırılması, işletmeler ve çalışanlar için temel sorumluluk haline gelmiştir. Bunun ihtiyacını hisseden kişisel kalitesi ile marka olmak ve bunun avantajından yararlanmak isteyen herkes.

  Süre: 1 Gün (09:00 – 16:00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Tüm kalite alanlarının temeli olan kişisel kalite konusunda bilgi ve beceri geliştirmek; mevcut performansı ideal performansa taşıyabilmek için öneri ve yöntemler sunmak; göreceli kalitenin günümüz için özel önemini vurgulayarak farkındalık kazandırmak ve yüksek kaliteli takımları oluşturacak katılımcıların bireysel kalitelerini arttırmaktır.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcıların;

  • Geleneksel kalite yaklaşımında yeni bir boyut olan kalitenin insan boyutunu fark edebilecek
  • Ürün ve hizmet kalitesinin yanı sıra kişisel kalite gelişimine odaklanabilecek
  • Somut ve soyut kaliteyi geliştirebilecek pratik araçları öğrenip uygulayabilecek
  • Yüksek kişisel kalitenin kendileri için avantajlarını fark edebilecek
  • Ürün ve hizmet kalitesi sağlamada kişisel gücü fark edip kullanabilecek
  • Kalitenin günümüzde iş ve özel hayatta vazgeçilmez bir kavram olduğunu anlayacak
  • Adı kişisel kalitesi ile özdeş çalışanlar olabileceklerdir

  Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

  Eğitim Yöntemi:

  • İnteraktif bilgi paylaşımı,
  • Kişisel kalite analizi,
  • Oyunlar ve değerlendirmeleri.
  • Video sunumu üzerine tartışmalar.

  İçerik:

  • Bireysel farkındalık,
  • Nelerin farkına varırız?
  • Neden eleme yaparız?
  • Farkına vardığımız şeyler,
  • Karakterimiz
  • Potansiyellerimiz
  • Kendimizi anlamalıyız
  • Birlikte yaşamak
  • Sevgi ve saygı
  • Bakış açımız
  •  İlkeler
   • Sonunu düşünerek işe başlamak
   • Etkici olmak
   • Önemlilere öncelik vermek
   • Kazan/kazan diye düşünmek
   • Anlaşılmadan önce anlamaya çalışmak
   • Sinerji yaratmak
   • Kendine yatırım yapmak