Etkili Sunum Teknikleri

  Hedef Kitle: İşi gereği sunum yapan tüm profesyoneller.

  Süre: 1 gün ( 09: 00-16: 00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Bu program; işleri gereği sunumlar yapan katılımcıların; kendilerini dinleyenleri ikna eden mükemmel sunumlar hazırlama ve sunma konusundaki bilgilerini artırmayı, becerilerini geliştirmeyi, çevrelerinde saygı ve güven uyandıracak akıllarda uzun süre kalacak mükemmel sunumlar yapabilmeleri için mevcut yeteneklerini keskinleştirmeyi amaçlar.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcıların;

  • Sunuşun amacını ve hedefini tam olarak tanımlayabilme,
  • Mesajı tam ve net olarak aktaracak kilit bilgileri seçebilme,
  • Sunuşu dinleyicilerin profiline göre düzenleyip uyarlayabilme,
  • Dinleyicilerin ilgi ve katılımını sağlayabilme,
  • Etkili ve başarılı sunuşlar hazırlama,

  Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

  Eğitim Yöntemi:

  • İnteraktif bilgi paylaşımı,
  • Sunuş becerilerinizi ölçen testler,
  • Oyunlar ve değerlendirmeleri.
  • Video sunumu üzerine tartışmalar.

  İçerik:

  • Sürükleyici bir sunuş yapmak neden bu kadar zor?
  • Sunuşu planlamak,
  • İçeriği hazırlamak,
  • Sunuşu etkili kılmak
  • Görsel malzemeyle akılda kalmak,
  • Sunuşun üç bölümü;
  • Giriş
  • Gelişme
  • Sonuç
  • Soruları cevaplamak,
  • Zihni ve bedeni sunuşa hazırlamak,