Can Sıkıntısından Öldüren Toplantılar

  Hedef Kitle: Toplantıları iyileştirmek isteyen, sadece şirketlerin per­formansını geliştirmek için değil, aynı zamanda insanları­mızın yaşamlarını olumlu yönde etkilemek için de bir fırsat arayan tüm çalışanlar.

  Süre: 1 Gün (09:00 – 16:00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Toplantılar kala karıştırıcı bir paradoks içerir. Bir yandan vazgeçilmezdirler. Toplantılar her kurulu­şun merkezinde yer alan faaliyetlerdir. Öte yandan, sıkıntı verirler. Bıktırıcı biçimde uzun sü­rerler ve görünüşte önemsizdirler. Neyse ki toplantıların ille de kötü geçmesi gerekmez ve bu yüzden bunları canlı, verimli ve eğlenceli faaliyetlere dönüştürme olanağı vardır. Kötü yanı ise, bunu başarabil­mek için olaylara bakışımızı ve yöntemimizi kökünden de­ğiştirmek zorunda olmamızdır.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcıların;

  • Drama tekniklerini kullanmak suretiyle toplantıların tıpkı filmler gibi, hatta daha zevkli ve etkili geçmesini sağlama,
  • İhtiyaca yönelik farklı toplantı yapıları,
  • Dört faklı toplantı modeli,
  • Farklı toplantı yapılarının nasıl yönetileceği,

  Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

  Eğitim Yöntemi:

  • İnteraktif bilgi paylaşımı,
  • Toplantı yapınızı ölçen testler,
  • Oyunlar ve değerlendirmeleri.
  • Video sunumu üzerine tartışmalar.

  İçerik:

  • Dram yokluğu,
  • Fikir çatışması madenciliği,
  • Tam zamanında müdahale,
  • Bağlamsal yapı eksikliği,
  • Toplantı çorbası,
  • Dört toplantı;
   • Günlük yoklama,
   • Haftalık taktik,
   • Aylık strateji,
   • Üç aylık değerlendirme,
  • Fark etmeden yitirilen zaman,