Yönetimde Müzakere Becerileri

  Hedef Kitle: Sadece Yöneticiler.

  Süre: 2 Gün ( 09: 00-16: 00)

  Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

  Eğitimin Amacı:

  Kişisel ya da grup müzakerelerinde gerekli becerilerin kazanılması ve insan ilişkilerindeki güvenin yaratılmasıdır. Müzakere etme becerilerinin gelişmiş olması ve güven duygusunun yaratılması, hedef odaklı, kazan-kazan prensibine dayalı, verimli tartışmaların yaşanmasını sağlayacaktır.

  Hedefler: Bu eğitim sonunda katılımcılar;

  • Müzakereye hazırlanma sürecini tanımlayabilecek,
  • Müzakereye proaktif hazırlık, olumlama ve model alma tekniklerini kullanabilecek,
  • Müzakere esnasında gerekli iletişim ve çatışmaya çözümsel yaklaşım becerilerini ve taviz prensiplerini tanımlayıp, uygulayabilecek,
  • Farklı iletişim profillerini tanıyacak ve iletişimi buna göre yönlendirebilecek,
  • Güven yaratma konusunda mesafe katedecek,
  • Fayda sunumu ve çıkar maksimizasyonu konusunda bilinçlenecek,
  • Müzakere veya satış sürecinde itirazları birer fırsat gibi algılayıp, tatmin yaratabilecek,
  • Satınalmacının kişilik ve başarı kriterlerini algılamada profesyonelleşecek,
  • Satınalma tarafının uygulayabileceği beyaz hileler ve taktikleri bilip, yanılma ihtimalini enaza indirebilecek,
  • Tüm satış kapatma taktiklerini uygulamalı olarak öğrenecek,
  • Her iki tarafın da kazançlı çıktığı müzakere bilincini benimseyip, uygulayabileceklerdir.

  Eğitim Yöntemi:

  • İnteraktif bilgi paylaşımı,
  • İşlenen tekniklerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak pek çok uygulama örneği.
  • Grup çalışmaları.
  • Bireysel müzakere tarzı testi,
  • Oyunlar ve değerlendirmeleri.
  • Video sunumu üzerine tartışmalar.

   İçerik:

  • İknanın yapısı,
  • Karşıdaki kişinin algı filtrelerini çözmek,
  • Karşıdaki kişinin nasıl karar verdiğini anlamak,
  • Başarılı iletişimciler nasıl ikna ediyor, onların dil kalıpları,
  • Beyin nasıl ikna olur,
  • Davranış kalıpları ile müzakere teknikleri,
   • Değişiklik kalıbı,
   • Temel ilgi kalıbı
   • Bilgi kalıbı,
   • Değerlendirme kalıbı,
   • Karar verme kalıbı,
   • Motivasyon kalıbı,
   • Dürtü kalıbı,
   • Etkinlik kalıbı,
   • Organizasyon kalıbı,
  • İletişim,
   • Nörolojik kanallar,
   • Konuşmanın gücü,
   • Görsellerle iletişim,
   • İşitsellerle iletişim,
   • Dokunsallarla iletişim,
  • Kendi ruh halinin kullanımı,
  • Söz cambazlığı kalıpları,
  • Çağrıştırıcıların kullanımı,
  • Stretejilerin kullanımı,
  • Hipnotik dil,
  • Vücut dilini anlamak ve yönlendirmek,
  • Uyum sağlama,
  • Aynalama,
  • Göz erişim ipuçları,