Kurumsal Eğitimler

Verimli ve etkili çalışan organizasyonlar verimli ve etkili çalışanlardan oluşur. Organizasyonlar kişiler tarafından oluşturulan tüzel kişilikler olmalarına rağmen bu tüzel kişilik, bünyesindeki bireylerin kendi aralarındaki anlamlı işbirliği ile kurumsal bir kimlik kazanabilir.
Kurumsal gelişim eğitimlerimiz organizasyonun yapısından ziyade, bu organizasyona işlerlik kazandıracak olan bireylerin organizasyona ilişkin gelişimsel yetkinliklerine odaklıdır. Organizasyon ve insan yetkinliklerinin ilişkisini dengelemek, uyumlu hale getirmek, çalışanlarda sistem düşüncesi oluşturmak, insan yetkinliklerini kendi içinde uyumlu, dengeli, ortak hedeflere odaklı, zihinsel eşleşme süreçlerine taşımaktır.
Kurumsal gelişim eğitimlerimizin temel amacı; organizasyonun geleceğini inşa edecek çalışan profilini ortaya çıkarmak ve bu profil doğrultusunda kurumsal gelişim programını gerçekleştirmektir. Çalışanların işletmeye olan aidiyeti ve motivasyonu için zihinsel ve duygusal gelişimini sağlamak, istenilen davranış değişikliğini gerçekleştirmektir.
Kurumsal Eğitim Kataloğu

Kurumsal Eğitimlerimiz